Klankschaal Massage Almere

Wat is een Klank- Fantasiereis

…een uitnodiging je binnenwereld te ontdekken…

Via ontspanning en fantasie kijken we op een andere wijze naar onze denkpatronen, beelden en opwellingen. Het gesproken doelgerichte verhaal wordt ondersteund en verdiept door het bespelen van de schalen en gongs.

Tijdens onze dagelijkse bezigheden maken we gebruik van een ander deel van onze hersenen dan voor Klank en fantasie. Voor leer- en probleemoplossing zijn creativiteit, ons beeldend vermogen en onze vaardigheid te associëren een belangrijke factor. Al deze kwaliteiten worden door klank en fantasie sterk bevorderd juist omdat zij aanspraak maken op dat “andere” deel van onze hersenen.

De verhalen gaan over het ontdekken van je talenten, vertrouwen, vriendschap, moed, ontspanning etc. De versterkte of nieuw opgedane ideeën na een klankreis kun je gebruiken in de buitenwereld.